Homepage

Sbírka kultur půdních řas a sinic Ústavu půdní biologie AVCR (ISBAL) vznikla jako pracovní sbírka A. Lukešové r. 1986. Od roku 2015 je součástí Sbírek kultur Biologického centra (BCCO).

Ve sbírce je v současné době uchováváno přibližně 2000 kmenů mikroskopických řas a sinic izolovaných z půd a aerofytických stanovišť. Sinice tvoří přibližně 20% celkového spektra uchovávaných kmenů, druhově nejpočetněji jsou zastoupeny skupiny Nostocales a Oscillatoriales. Z eukaryot (80%) převažují kmeny zelených řas (především Chlorophyceae a Trebouxiophyceae, méně Ulvophyceae a Streptophyta) a heterokont (Xanthophyceae, Eustigmatophyceae).

Sbírka zahrnuje kmeny izolované z nejrůznějších ekosystémů a biotopů různých klimatických a geografických pásem. Početně nejhojněji jsou zastoupeny kmeny z mírného pásma (ČR, Slovensko, Německo, Kanada, Holandsko, Sicílie, Rumunsko, USA-Tennessee, Wyoming, Indiana, Illinois) následované kmeny z polárních oblastí (Antarktida, kanadská Arktida, Špicberky, subarktida-Abisko, Norsko, Švédsko) a tropických a subtropických oblastí (Egypt, Keňa, Brazílie, Kuba, Mexiko, Indonesie). Sbírka zahrnuje izoláty nejen z půd, ale např. i z jeskynních, výsypkových či post-vulkanických substrátů, trávicích traktů a exkrementů půdních bezobratlých živočichů, ovzduší, apod.

Kmeny jsou udržovány klasickým přeočkováváním a uchovávány na šikmých agarech ve zkumavkách (většinou na BBM či BG 11 mediu) v chladničkách při slabém světle a teplotách 8-15°C. Část sbírky se začíná převádět do zamraženého stavu pro dlouhodobé uchovávání.

Hlavním posláním sbírky je shromažďovat, udržovat a poskytovat kultury řas a sinic důležitých pro základní i aplikovaný výzkum, farmaceutický nebo potravinářsky průmysl, zemědělství, medicínu a výuku. Izoláty řas ve sbírce představují velmi důležitý zdroj látek s biotechnologickým potenciálem (např. polynenasycené mastné kyseliny, barviva), zástupci nostokálních sinic jsou známí jako producenti mnoha bioaktivních metabolitů (např. toxiny, látky s antifungálními a protizánětlivými a protinádorovými účinky, inhibitory enzymů), řada izolátů řas a sinic se jeví jako potenciální půdní biokondicionery.

Jsme otevřeni k jakékoli spolupráci jak na úrovni základního tak aplikovaného výzkumu i praktického využití.

 

Vláknitá řasa Tribonema rostoucí na agarovém médiu.